Biografija

KORALJKA BEKER rođena je 1965. u Zagrebu.

U rodnom gradu završila je Školu primijenjenih umjetnosti.

1984. upisala je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Diplomirala je slikarstvo 1990. u klasi profesora Đure Sedera.

Postaje članicom HDLU-a, a 2005. godine i članicom Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Nakon studija intezivno se počinje baviti slikarstvom.

 

Tematski je usmjerena na figuralne kompozicije, aktove i pretežno ženske modele, gde kao detalj često stavlja ŠEŠIR kao prepoznatljiv motiv.Baš je ŠEŠIR,  ne samo kao odjevni predmet imao tu neku socijalnu konotaciju. Njegova uporabnost mjenjala se kroz stoljeća kao što su se mijenjale političke i socijalne prilike. Slikarica kaže: To me je sve skupa potaklo da taj jedan odjevni predmet povežem sa vremenom prošlih događaja i sa sadašnjim prilikama koje su također rezultat socijalnih političkih previranja.Ciklički prolazimo kroz određene faze, vrijeme koje ja doživljavam i prenosim na platna odgovara vremenu kad su ŠEŠIRI bili jedna obvezna stvar. To sam prilagodila svom likovnom izražaju koje odgovara vremenu ekspresionizma.

 

…tim asocijativnim putem vraćamo se na neka nostalgična mjesta koja su u povijesti moderna slikarstva općeprepoznata kao teme velegrada, mirne građanske dokolice i visoke estetske kulture življenja.

Uz ovu temetiku krajolik je čest u slikarstvu Koraljke Beker.

 

Izlagala je na brojnim skupnim i priredila više samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu (Mađarska, Poljska, Slovenija).

O zadnjem slikarskom ciklusu Koraljke Beker, pod nazivom MATERIJA TIJELA, povjesničarka Iva Korbler je rekla:

Za dvije velike teme slikarstva, koje u recentnom trenutku slikarske umjetnosti više nisu neupitne bezvremene konstante – akt i interijer, danas malo slikara pokazuje tendenciju za (svjesnim ili nesvjesnim) spajanjem u jednu cjelinu. Iako je u novom ciklusu slika Koraljka Beker posvećena primarno tretmanu golog ženskog tijela, velikom aktu, površine i pikturalni kontekst njezinih platana  naglašavaju razradu klasične teme akta u interijeru, dopuštajući promatraču vlastito dešifriranje predjela slike i autonomnu identifikaciju s prostorima u koji su postavljeni aktovi.

 

Slikarstvo Koraljke Beker zabilježeno je u knjizi Josipa Depola „Figuracije u hrvatskom slikarstvu 1970-1995.“ i u knjizi „ Ulrich 1909-2009“

Povremeno crta ilustracije za dječje listove i radi naslovnice za knjige.

Živi i radi u Zagrebu.

 

SAMOSTALNE IZLOŽBE:


1992. Galerija “Buljat”, Zagreb (izložba aktova, ulja na platnu)

1995. Galerija “Ulrich”, Zagreb (izložba aktova, ulja na platnu)

1999. Galerija “Cek”, Ljubljana (izložba crteža)

1999. Galerija “Idealni grad”, Gajnice (izložba “Bljesak pejsaža”,

pastel na papiru)

2002. Galerija “Knežev dvor”, Rab (izložba Buđenja,  ulja

na platnu

2004. Galerija “Antun Gojak”, Makarska  (izložba ulja na platnu

2004. Muzej grada Kaštela, Kaštela, (izložba ulja na platnu)

2005. Muzej grada Trogira, Trogir (izložba „ Unutarnji crtež i vanjska slika“, ulja na platnu)

2006. Galerija “Csoprt Horda“, Pecs, Mađarska (izložba Krajolici ulja na platnu)

2007. Galerija “Matice hrvatske“, Zagreb, (Protiv struje, ulja na

platnu)

2009. Galerija “Pučko otvoreno učilište“, Zagreb, (Materija tijela, ulja na platnu)

2014. Galerija Sveučilišne knjižnice, Split (Svako na svojoj strani)

2014. Galerija Antun Gojak, Makarska (izložba ciklus slika, akril na platnu)

 

SKUPNE IZLOŽBE:

 

1989. Galerija “Vladimir Nazor”, Zagreb, izložba studenata ALU

1989. 8. salon mladih, Zadar

1995. 7. internacionalni bienale portreta, ctrteža i grafike, Tuzla

1996. 1. hrvatski trienale crteža, Zagreb

1997. 1. festival akvarela Hrvatske, Split

1998. 1.Trienale akvarela, Karlovac

2000. Waldingerov Salon, Osijek

2000. 3. internacionalni bienale minijature, Raciborz, Poljska

2001. 2. Trienale akvarela, Slavonski Brod

2002. 3. hrvatski trienale crteža, Zagreb

2003. 3. hrvatski trienale akvarela, Karlovac, galerija “Vjekslav Karas”

2007. Galerija “Csoport Horda“, Pecs, Mađarska (Međunarodna izložba)

2008. Galerija “Mimara“, Zagreb, Pasionska baština

2009. Galerija “Mimara“, Zagreb, Pasionska baština

2011. Hrvatski triennale autoportreta, galerija “Prica”, Samobor

2012. Maslina iz ateljea, Buje, Krasica

2012. Godišnja izložba članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Galerija Bačva, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb

2013. Likumove generacije, Galerija “Ulrich”, Zagreb

2013. Akt art, Stara gradska vijećnica, Split

2013. Godišnja izložba članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb

 

KONTAKT: Zagreb

mob: 098 138 71 17